Novinky
26.05.2019
Velkoobchodní ceny baterií Exide, Trojan, Sonnenschein
Sortiment trakčních akumulátorů značky EXIDE, Trojan a Sonnenschein můžeme prodejcům a zákazníkům odebírajícím větší množství, nabídnout za velmi výho... číst celé
21.02.2019
ELEKTROMOBIL Z ROKU 1899
  Elektrické auto z roku 1899   Automobil Egger Lohner Mylord Coupé byl jedním z prvních elektro automobilů Světa. Značka LOHNER, která započala ... číst celé
21.02.2019
Sleva 40% z ceníkových cen FG-forte baterie
Do vyprodání letních zásob sleva až 40% z ceníkových cen na Baterie FG-forte pro cyklické (trakční - pohonné baterie jako jsou manipulační technika,el... číst celé
Zobrazit všechny novinky


  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Nařízení EU2019/1148 Výbušniny
Nařízení EU (2019/1148) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání – povinnosti a požadavky na bateriový průmysl a dodavatelský řetězec směrem k zákazníkovi

 

Všeobecné informace

Některé látky a směsi jsou prekurzory výbušnin, a mohou proto být zneužity k výrobě výbušnin k teroristickým účelům. Z tohoto důvodu Nařízení (EU) 2019/1148 (dále jen Nařízení) zakazuje soukromým osobám pořizování těchto látek od určitých úrovní koncentrace. Zároveň ukládá oznamovací povinnost na podezřelé transakce a v případě ztráty těchto látek („regulovaných prekurzorů výbušnin“).

Nařízení vstupuje v platnost 1. února 2021 a nahradí aktuální Nařízení (EU) 98/2013, které se týká soukromých osob a hospodářských subjektů, které vyrábějí, nakupují, dovážejí, uvádějí na trh, distribuují či obchodují s prekurzory výbušnin. Nařízení je k dispozici na následujícím odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=DE

EU zároveň přijala pokyny k implementaci Nařízení 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Záměrem těchto pokynů je pomoci jednotlivým národním orgánům, hospodářským subjektům a on-line tržištím v členských státech s uplatňováním Nařízení.

Pokyny jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=EN

Německo: Nařízení EU je aktuálně implementováno na národní úrovni. Pravomoci úřadů musí být ještě ujasněny.


V následujícím textu poskytujeme přehled relevantních bodů pro bateriový průmysl.

 

Dopad na bateriový průmysl

Seznam surovin podléhajících omezení je uveden v Příloze 1 Nařízení. Tyto látky nesmí být poskytovány, nakupovány, převáženy, vlastněny ani používány soukromými osobami (jednotlivci
z široké veřejnosti). Vztahuje se to však pouze na případy, kdy jsou překročeny určité limity. V konkrétních případech může být soukromé osobě vystaveno speciální povolení za
předpokladu, že nebudou překročeny dané koncentrační limity. Německo tato speciální povolení soukromým osobám nevydává, prodej těchto látek soukromým osobám je zakázán.

Regulace se týká bateriového průmyslu, protože v Příloze 1 je uvedena kyselina sírová. Povolený koncentrační limit pro kyselinu sírovou je stanoven na 15 hmotnostních procent. Nad
tuto hodnotu koncentrace se při obchodování s kyselinou sírovou musí Nařízení striktně dodržovat.

Na kyselinu sírovou obsaženou ve výrobku se Nařízení nevztahuje. Pro bateriový průmysl to konkrétně znamená, že na baterie plněné kyselinou sírovou se Nařízení nevztahuje, ale na
samostatně balenou kyselinu sírovou určenou pro suché nabité baterie (např. motocyklové baterie) se Nařízení vztahuje. Tato balení s kyselinou sírovou obvykle přesahují koncentrační limit 15 hmotnostních procent.

To znamená, že až vstoupí Nařízení v platnost, prodej samostatně balené kyseliny sírové do suchých nabitých baterií soukromým osobám bude zakázán. Tato pravidla platí i pro on-line prodejce.

V důsledku toho musí poslední hospodářský subjekt v dodavatelském řetězci (např. hobby market, čerpací stanice, autoservis) zajistit, že se soukromým osobám nebude
samostatně balená kyselina sírová prodávat, ale prodejce ji zákazníkovi před prodejem doplní přímo do baterie, tzn. v nákupních prostorách nebude samostatně balená kyselina vůbec k dispozici. Pokud musí být takto naplněná baterie někam dovezena, musí to být provedeno v souladu s aktuálně platnými předpisy o převozu nebezpečných látek.

 

Povinnosti v dodavatelském řetězci – co se musí vzít v potaz

Všechny subjekty v dodavatelském řetězci musí být možné úředně dohledat, a jsou proto povinny sdílet transakční údaje. Ty mají sloužit k prevenci trestné činnosti. Povinnosti se vztahují i na on-line prodej.

V Nařízení jsou podrobnosti o povinnosti informování uvedeny v článku 7, o povinnosti kontroly v článku 8 a o oznamovací povinnosti v článku 9. Povinnosti jsou rozsáhlé a jejich splnění musí být doloženo příslušným úřadům. Výše uvedené pokyny vydané EU udávají příklady, jak mají být tyto povinnosti implementovány. Povinnosti jsou stručně vysvětleny níže.

 

Povinnost informování

Článek 7 Nařízení uvádí podrobnosti o povinnosti hospodářských subjektů – výrobců, dovozců, velkoobchodníků – informovat své zákazníky. Hospodářské subjekty, které poskytnou samostatně balenou kyselinu sírovou jinému hospodářskému subjektu, jsou dle tohoto článku povinni informovat odběratele, že samostatně balenou kyselinu si v souladu s článkem 5 (1) a (2) Nařízení nemůže zakoupit soukromá osoba. To může být provedeno například vhodným označením na obalu nebo lze informaci uvést v bezpečnostním listu a zároveň v dodacím listu / na faktuře.

Článek 7 dále stanovuje, že každý subjekt, který prodává samostatně balenou kyselinu sírovou profesionálním uživatelům či soukromým osobám, musí doložit úřadům, že jeho prodejci vědí, které výrobky obsahují prekurzory výbušnin a jaké povinnosti se na ně vztahují. Jinými slovy, v případě transakcí B2C musí prodejce např. vědět, že než prodá kyselinu sírovou soukromé osobě, musí ji nejprve doplnit do baterie. Poskytování samostatně balené kyseliny sírové nebo volné kyseliny sírové soukromým osobám je zakázáno. V případě transakcí B2B se na hospodářské subjekty dále vztahuje povinnost kontroly a povinnost oznamování.

 

Povinnost kontroly

Článek 8 Nařízení definuje povinnost kontroly, která se vztahuje na hospodářské subjekty. V případě prodeje komerčním zákazníkům musí být zkontrolována každá transakce, aby se ověřilo, že zákazník vykonává obchodní činnost. Za tímto účelem musí hospodářský subjekt, který zboží poskytuje, získat následující informace, po 18 měsíců je uchovávat a na vyžádání je předložit úřadům:

1. doklad totožnosti osoby, která je oprávněna zastupovat potenciálního zákazníka;
2. obchod, podnikání či profesi potencionálního zákazníka;
3. název společnosti, adresu a identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty nebo případně jiné relevantní registrační číslo společnosti, pokud existuje;
4. zamýšlené použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ze strany potenciálního zákazníka, přičemž prodejce vyhodnotí, zda zamýšlené použití prekurzorů výbušnin odpovídá aktivitě, kterou zákazník vykonává.

K získání těchto údajů může být využita šablona v Příloze II. Poskytnuté informace nemusí být opětovně kontrolovány v případě, že poslední ověření zákazníka proběhlo nejpozději rok po datu transakce a aktuální transakce se od předchozí transakce nijak výrazně neliší.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně zákonného použití ze strany zákazníka se transakce nesmí uskutečnit a nejpozději do 24 hodin se tato skutečnost musí oznámit příslušným kontaktním národním úřadům (viz požadavky na oznamování).

 

Požadavky na oznamování

Článek 9 Nařízení stanovuje hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům povinnost nahlašovat podezřelé transakce. Aby mohla být identifikována podezřelá transakce, definuje Nařízení několik bodů, které mohou naznačovat, že se jedná o podezřelou transakci. Pokud je splněna alespoň jedna z uvedených podmínek, musí být transakce nahlášena. Na podezřelou transakci mohou poukazovat následující skutečnosti:

1. V zamýšleném použití regulovaných látek ze strany zákazníka se objevují nejasnosti.
2. Zdá se, že zákazník není obeznámen se zamýšleným použitím prekurzorů výbušnin podléhajících omezení nebo ho není schopen věrohodně doložit.
3. Zákazník si přeje nakoupit regulované prekurzory výbušnin v množství, kombinaci či koncentraci, které jsou u zákonného použití neobvyklé.
4. Zákazník není ochoten poskytnout doklad totožnosti, adresu nebo, ve stanovených případech, doložit způsobilost vystupovat jako profesionální uživatel či hospodářský subjekt.
5. Zákazník trvá na neobvyklých metodách platby, např. platbě velkých obnosů v hotovosti.


Podezřelé transakce musí být do 24 hodin oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu úřadu, přičemž je třeba poskytnout údaje o totožnosti zákazníka a důvod, proč je transakce označena za podezřelou. To se vztahuje na všechny případy nehledě na to, zda je zákazník hospodářským subjektem či profesionálním uživatelem. V případě krádeže či ztráty významného množství kyseliny sírové je třeba o této skutečnosti informovat příslušný národní kontaktní úřad, a to do 24 hodin od zjištění skutečnosti.


Aby bylo obecně možné identifikovat podezřelé transakce, musí hospodářské subjekty implementovat postup pro zjišťování podezřelých transakcí.

 

Příloha II ke stažení ZDE - Standardní prohlášení zákazníkaKontaktujte nás
Provozní doba: 

Po - Čt   8:00 - 15:00, Pá   8:00 - 14:00

e-mailový kontakt obchod@bch-battery.cz 

David Jakubec - Battery Charger CZ
Křtomil 69 (Přerov) 

751 14 Dřevohostice
IČ: 73275344
DIČ: CZ8005295683

Telefonický kontakt  777 324 279

Proč nakupovat u nás
  • zákaznický servis
  • článkové trakční baterie přímo od výrobce 
  • vlastní servis pro 100% nabízeného zboží
  • poradenství, projekční činnost a revize
  • pečlivý osobní přístup k zákazníkovi
  • dodání zboží do 2 dnů
  • 100% zákazníků doporučuje e-shop

Battery Charger CZ   2009 - 2023