Novinky
26.05.2019
Velkoobchodní ceny baterií Exide, Trojan, Sonnenschein
Sortiment trakčních akumulátorů značky EXIDE, Trojan a Sonnenschein můžeme prodejcům a zákazníkům odebírajícím větší množství, nabídnout za velmi výho... číst celé
21.02.2019
ELEKTROMOBIL Z ROKU 1899
  Elektrické auto z roku 1899   Automobil Egger Lohner Mylord Coupé byl jedním z prvních elektro automobilů Světa. Značka LOHNER, která započala ... číst celé
21.02.2019
Sleva 40% z ceníkových cen FG-forte baterie
Do vyprodání letních zásob sleva až 40% z ceníkových cen na Baterie FG-forte pro cyklické (trakční - pohonné baterie jako jsou manipulační technika,el... číst celé
Zobrazit všechny novinky


 1. Úvod
 2. BATERIE INFORMACE
 3. Poruchy akumulátorů info
Diagnostické informace

Zde naleznete odpovědi na většinu vašich dotazů týkajících se poruch akumulátorů a baterií s možností řešení jejich odstranění. Jedná se o orientační diagnostický nástroj. Pro přesnější diagnostiku dražších akumulátorů doporučujeme objednat náš profesionální servis.

 

Obsah diagnostiky poruch akumulátorů

Ztráta kapacity startovací baterie

Vyboulení stěn akumulátoru

Akumulátor se nenabíjí - nejde nabít

Zamrznutí akumulátoru

Koroze mřížek uvnitř akumulátoru

Stratifikace - Pb akumulátorů WET s volným elektrolytemSulfatace akumulátoru

Desulfatace akumulátoru

 

 

Ztráta kapacity startovací baterie

Konec životnosti startovací baterie je zpravidla hlášen špatným startem, zejména při nízkých teplotách. To by samozřejmě mohlo být způsobeno normálním opotřebením. Baterie je vystavena dvěma procesům přirozeného opotřebení: korozi (kladné) mřížky a ztrátě aktivní hmoty. Tyto procesy probíhají postupně, nikdy najednou. Bohužel to neznamená, že příznaky vyčerpané baterie nepřijdou ze dne na den: nízký noční mráz může bolestně jasně ukázat, co při vyšších teplotách zůstalo bez povšimnutí!

Pokud se problém vyskytne předčasně, je pravděpodobně způsoben přebíjením a / nebo nadměrnou teplotou, v takovém případě je důležité zkontrolovat v odborném servise také alternátor, aby nedošlo po výměně baterie k opakování poruchy baterie!

Druhou příčinou je ztráta aktivní hmoty díky hlubokému vybití. Není  pak překvapením, že má baterie nedostatečnou kapacitu pro splnění energetických požadavků vozidla. Totéž platí samozřejmě i pro staré baterie, které nejsou dostatečně nabité. Krátké výlety, během nichž alternátor nemůže plně nabit baterii, nakonec přivede akumulátor do trvalého stavu hlubokého vybití, což výrazně zkracuje životnost baterie. (Pro navrácení odebrané kapacity při startu vozidla je zapotřebí jízda vozidlem po dobu cca 20-25min) Pokud nevracíme odebranou energii do baterie zpět na hodnotu teoretických 100% kapacity, postupným snižováním dochází k degeneraci akumulátoru, ztrátě kapacity a rychlému zkrácení životnosti akumulátoru. 

Dalším důvodem selhání baterie, který se často přehlíž je tzv. stratifikace kyselin. Elektrolyt na stratifikované baterii se soustřeďuje na dno akumulátoru, což způsobuje, že horní část buňky je zbavena aktivní látky obsažené v elektrolytu. Horní polovina buňky je zbavena kyseliny, což omezuje aktivní plochu desek, podporuje korozi a snižuje výkonnost akumulátoru.Zatímco koncentrace kyseliny je nahoře nízká, v dolní části je vysoká. Vysoká koncentrace kyseliny tak uměle zvyšuje napětí akumulátoru. Baterie je plně nabitá, ale má nízkou hodnotu kapacitu (Po nabití vyvolává dojem, že je baterie v pořádku, což uvedení do provozu velmi rychle vyvrátí).

 

 

Vyboulení stěn akumulátoru

Proč se některé baterie VRLA vydují? 

Aby se zabránilo trvalé ztrátě plynů tak, že rekombinace má čas k uskutečnění, každá buňka může mít přibližně. 1,6 libry na čtvereční palec (psi) tlaku bez odvětrání. Baterie s velmi velkými články - jako jsou typy BCI 4D, BCI8D, DIN250, JIS150, JIS200, GC, elektrické vozy a mycí stroje - se při vytváření tohoto normálního tlaku poněkud vyboulí. To platí zejména při vyšších teplotách, protože je polypropylenové pouzdro ohebné. Proto je určité množství vyklenutí normální. Pokud se baterie která je již nabitá silně vyboulí, není to normální stav. Je to indikace zablokovaného ventilu nebo situace s přetlakováním. Pokud nabíječka funguje správně, taková baterie by měla být vyřazena z provozu.

 

Vboulený vzhled může být také normální.

Částečné vakuum může vzniknout v uzavřené baterii za různých okolností. Teplota akumulátoru a okolního tlaku hrají také roli, ale převážně jsou za tento jev zodpovědné reakce rekombinace a vyprazdňování plynu z akumulátoru. Po ukončení nabíjení pokračuje rekombinační reakce, dokud není spotřebována většina kyslíku v baterii. Celkový objem v baterii během vypouštění mírně klesá. Hluboce vybité baterie mají často tento vzhled. Vysoké článkové baterie mohou vykazovat tento vzhled i při úplném nabití. 

Baterii je možné bez problémů nabíjet. Pokud zůstane po nabíjení vyboulení, můžete vzhled bezpečně ignorovat. 

Nicméně, pokud pouze jeden článek vykazuje nebo postrádá tento jev, je dobré být při zátěžovém testu opatrní. 

 

Akumulátor se nenabíjí - nejde nabít

Pokud se baterie, navzdory řádně fungující a připojené nabíječce nenabíjí, baterie se nejpravděpodobněji stala obětí sulfatace.

Sulfatace je výsledkem dvou faktorů: stav nabíjení a doba použití baterie tedy její životnost. Sulfatace nejen zpomaluje nabíjecí proces, ale může také tvořit velké krystaly sulfátu olovnatého, které překlenují dvě desky a způsobí vnitřní zkrat.  V případě takového zkratu dojde k rychlému zvýšení napětí baterie, v případě kdy je baterie připojena k nabíječce. Nabíječka to vnímá jako indikaci, že je baterie plně nabitá a nabíjení ukončí tak, že je baterie prakticky nenabitá.

Sulface vždy přichází s trvalou ztrátou kapacity. Mírná sulfatace v zaplavené baterii může být někdy upravena pomocí vhodné nabíječky provedením tzv. desulfatace. Desulfatace je to časově náročná a její konečný výsledek nikdy nedokáže navrátit baterii 100% kapacitu a jev desulfatace se po čase opět vrátí. Desulfatace laicky řečeno oddaluje konec životnosti baterie.

 

Zamrznutí akumulátoru

Pokud by byla baterie vybíjena v chladné místnosti s konstantní teplotou 0° C, baterie by poskytla jen asi 80% své jmenovité kapacity a byla by zcela vybitá, když měrná hustota elektrolytu klesne na 1,140. Elektrolyt takového akumulátoru by zmrzl při teplotě kolem -15 ° C: Mezi teplotou elektrolytu 0° C a jeho bodem mrazu rozpětí 15 ° C.

Podobně při teplotě elektrolytu -20 ° C by baterie dodávala pouze 50% své jmenovité kapacity. Hustota elektrolytu by byla při vybitém stavu asi 1.180. Na této úrovni hustoty dochází k zamrznutí přibližně na -26 ° C; mezi teplotou elektrolytu a bodem tuhnutí je 6 ° C.

Toto rozpětí funguje jako integrovaná ochrana proti zamrznutí elektrolytu, ​​protože kapacita, která může být odebrána z baterie, je přirozeně snížena nízkou teplotou a pokles hustoty je tedy menší. To znamená, že kapacita pro danou teplotu elektrolytu, kterou baterie dodává, není tak nízká aby akumulátor zamrzl. 

Z toho vyplývá, že jediný čas, kdy elektrolyt zamrzne, je, když je akumulátor zcela vybitý, a poté zůstane po delší čas v teplotách pod bodem mrazu. Při zamrznutí akumuátoru dojde k jeho zničení.

 

Koroze mřížek uvnitř akumulátoru

Elektrolyt uvnitř baterie je nejen v kontaktu s aktivní hmotou na desce, ale také s nekrytými částmi samotné mřížky.

Koroze mřížky je normálním jevem v baterii, kde se vedení kladné mřížky převede na oxid olovnatý. V důsledku této přeměny elektrická vodivost a mechanická pevnost postupně klesá, až se desky zhroutí. Jedná se o nevyhnutelný proces, který byl vzat v úvahu již při objevu elektrochemického jevu olověných akumulátorů. Inovované typy akumulátorů se použitím nových kovů jako je stříbro apod. snaží tento proces zmírnit,ale nelze jej zcela zastavit.

Nadměrná korozní roztažnost je obvykle výsledkem konstrukčního přetížení odběru velmi vysokého proudu z baterie (nadlimitní hodnota vybíjecího proudu) nebo příliš vysokým zatížením proudu a napětí při nabíjení (Nadlimitní hodnota nabíjecího proudu). Teplota je také důležitá. Vysoké teploty zrychlují korozi mřížek, zatímco mírná teplota prodlouží životnost akumulátoru.

 

Stratifikace - Pb akumulátorů WET s volným elektrolytem

V olověné kyselinové baterii je elektrolyt směsí demineralizované vody a kyseliny sírové. Stratifikace nastává v okamžiku, kdy se voda a kyselina oddělí tak, že těžká kyselina je koncentrovaná na dně akumulátoru, což způsobuje, že horní polovina olověných desek je neaktivní. Horní část desky akumulátoru bude sulfátována kvůli vyčerpanému elektrolytu a spodní část podléhá ztrátě kapacity a korozi z důvodu přetížení zmenšené aktivní plochy! 

Stratifikace nastane, pokud je baterie udržována ve stavu nabití nižším než je 80% kapacity a nikdy nemají příležitost dosáhnout plného nabití (způsobují zkrácené nabíjecí cykly, tzv. mezidobíjení slabších akumulátorů nebo poruchy nabíječe, případně alternátoru). Může to být také důsledkem samovybíjení v kombinaci s dlouhodobým skladováním akumulátoru, ale také situacemi, jako je jízda na krátké vzdálenosti při běhu stěračů a elektrického ohřívače apod.

Stratifikaci je možné napravit vyrovnávacím nabíjením: plyn, vyvolaný vysokým nabíjecím napětím, smíchá elektrolyt a navrátí aktivní poše funkci.

 

Stratifikace v AGM a GEL akumulátorech VRLA

Ventily Regulované baterie obsahují imobilizovaný elektrolyt v jehož důsledku toho se tento fenomén nevyskytuje u gelových baterií. U baterií AGM se stratifikace vyskytuje pouze u velmi vysokých stacionárních baterií. Tyto baterie jsou obvykle umístěny v nakloněné poloze.

 

Sulfatace akumulátoru

Když se baterie vybije, olovo a oxid olovnatý, které jsou aktivními látkami na deskách akumulátorů, reagují s kyselinou sírovou v elektrolytu a generují elektrický proud. Při tomto stavu se vytvoří jemně rozptýlená, amorfní forma síranu olovnatého. Během nabíjení se amorfní síran olovnatý snadno převede zpět na olovo, oxid olovnatý a kyselinu sírovou, v podstatě vrací baterii do původního stavu.

Pokud není baterie vybitý akumulátor nabitý brzy po hlubokém vybití, krystalizuje na olověných deskách akumulátoru síran olovnatý. Tyto velké krystaly ucpávají póry aktivní hmoty a pokrývají povrch desky, tak, že nabití akumulátoru prakticky není možné. Výsledkem sulfatace je trvalá ztráta kapacity. Sulfatovaný aktivní materiál kladné destičky je často světle zbarvený. Typickou charakteristikou je síranový proužek v jedné třetině výšky desek (viz obrázek 1).

Síla síry se může aktivním způsobem vytlačit z mřížek natolik silně, že se mřížky ohýbají! Nabíjení sulfatované baterie může způsobit tvorbu dendritů (krystalů) na záporné desce. Tyto ostré krystaly tvaru jehly mohou zkratovat pozitivní a negativní desky, čímž dojde ke zničení článku, případně celého akumulátoru.                                                                            

 

Možnost desulfatace akumulátoru

Pokud na baterii již nedošlo vlivem sulfatace k nezvratnému poškození, je naše firma schopna provés přímo u zákazníka tzv. Desulfataci akumulátoru. Bližší informace naleznete zde v informační sekci pod pojmem Desulfatace.

 

Desulfatace akumulátoru

Navrácení ztracené kapacity u baterií až na hodnotu 94% původní kapacity

Desulfatace se provádí speciálním  vysokofrekvenční nabíjecím zařízením, při kterém se do baterie dodávají elektrické implulsy o vyšším napětí ale nízkém hladině nabíjecího proudu po dob 100-120 hodin. Při tom dochází k rozpouštění sulfátu síranu olovnatého uvnitř článků, aktivní plocha olověných desek tak nyní funguje jako před oxidací což se ve výsledku projeví zvýšením kapacity baterie.

Z ekonomických důvodů se desulfatace provádí pouze na průmyslových akumulátorech jako jsou trakční baterie, případně staniční baterie v záložních systémech UPS. 

 

Desulfatace se provádí v případě, že:

 • má baterie nedostatečnou kapacitu vlivem jako je pravidelně prováděné krátkodobé tzv. mezi-dobíjení baterie (baterie nestíhá 1 směnný provoz a obsluha ji krátkodobě dobíjí v přestávku apod.)

 • baterie byla delší dobu odstavena a nebyl u ní v období 6 měsíců proveden cyklus nabití/vybití/nabití 

 • baterie pracuje ve vícesměnném provozu a baterie nemá čas tzv. vychladnout

 • že není možné nabít baterii do znaků plného nabití a baterie se přebíjí

 

Desulfataci naše firma provádí v ČR i SR. Pro nacenění prosím zašlete na email d.jakubec@bch-battery.cz vaši poptávku po této službě. Náš technik vás bude kontaktovat.Kontaktujte nás
Provozní doba: 

Po - Čt   8:00 - 15:00, Pá   8:00 - 14:00

e-mailový kontakt obchod@bch-battery.cz 

David Jakubec - Battery Charger CZ
Křtomil 69 (Přerov) 

751 14 Dřevohostice
IČ: 73275344
DIČ: CZ8005295683

Telefonický kontakt  777 324 279

Proč nakupovat u nás
 • zákaznický servis
 • článkové trakční baterie přímo od výrobce 
 • vlastní servis pro 100% nabízeného zboží
 • poradenství, projekční činnost a revize
 • pečlivý osobní přístup k zákazníkovi
 • dodání zboží do 2 dnů
 • 100% zákazníků doporučuje e-shop

Battery Charger CZ   2009 - 2023